váš dodávateľ spojovacieho a kotviaceho materiálu

Contec plus, s.r.o.

Ochrana súkromia a cookies

Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania a ochrana osobných údajov. Ak ste naším klientom, odberateľom noviniek alebo iných obchodných ponúk alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca? Sme spoločnosť CONTEC PLUS s.r.o., IČO 35 701 374, so sídlom Staviteľská 3, 831 04 Bratislava, zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, oddiel SRO, spisová značka Vložka číslo: 12000/B. Ako správca určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadné ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na emailovej adrese contec@contec.sk alebo telefonicky na zákazníckej linke 02 4487 1976. Prehlásenie Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že: - budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu, - plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov, - umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov): 1. poskytovanie služieb, plnenie zmluvy Vaše osobné údaje v rozsahu: fakturačné údaje, telefón, e-mail, prípadne korešpondenčnú adresu, ktoré nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy alebo obchodného prípadu alebo k správe vzťahov so zákazníkmi (Napr. dodanie tovaru kuriérom a pod.) 2. vedenie účtovníctva Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov. 3. marketing - zasielanie newsletterov Vaše osobné údaje (e-mail), využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newslettre len na základe vášho súhlasu, po dobu 10 rokov od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily. Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracúvania. Väčšinu spracovateľských operácií sme schopní uskutočniť sami a nepotrebujeme k nim 3. strany. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem: - Google - Google Analytics - DPD Direct Parcel Distribution SK, s.r.o. PD Group a.s. – kuriérske služby a doručenie informácie pre klientov a ich informačný systém Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade pri výbere, budem na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovanie ako na seba.

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude uskutočnené na území EÚ. Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú primeranú úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov V súvislosti s ochranou osobných údajov máte ako poskytovateľ množstvo práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: contec@contec.sk alebo telefonicky na zákazníckej linke 02 4487 1976. Máte právo na informácie , ktoré je plnené už touto informačné stránkou so zásadami spracovanie osobných údajov. Vďaka práve na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Ak sa u vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov. Právo na obmedzenie spracovanie môžete , využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesol námietku proti spracovaniu. Môžete obmedziť rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenosnosť Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý) . Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z našich systémov aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budeme informovať na emailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak takáto situácia nastane, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť. Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení E-maily s inšpiráciou, články či produktmi a službami vám zasielame ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.

Mlčanlivosť Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadne inej tretej strane. Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na emailovej adrese contec@contec.sk alebo telefonicky na zákazníckej linke 02 4487 1976.

Zásady používania súborov cookies webového sídla contec.sk Táto informačná stránka vám formou otázok a odpovedí pomôže porozumieť tomu, čo sú to súbory cookies, prečo ich toto webové sídlo používa a aké máte možnosti pre zamedzenie alebo povolenie ich ukladania.

Webové sídlo contec.sk, na ktorom sa práve nachádzate, ukladá pri vašej návšteve do vášho počítača, televízneho prijímača alebo mobilného zariadenia, prostredníctvom internetového prehliadača, súbory cookies.

Čo sú súbory cookies a ako fungujú? Súbor cookies možno vymedziť ako malý textový súbor, ktorý webová stránka prostredníctvom internetového prehliadača uloží v osobitnom priečinku prislúchajúcom k prehliadaču na pevnom disku
počítača, televízneho prijímača alebo internej pamäti mobilného zariadenia. Pri ďalšej návšteve prehliadač tieto súbory opäť načíta, odošle webovej stránke a umožní tak rozpoznať vaše zariadenie,
ako aj identifikovať určité informácie, nastavené predvoľby a aktivity uskutočnené užívateľom pri predchádzajúcom prehliadaní webovej stránky.

Prečo používame cookies? Snažíme sa neustále zlepšovať naše služby a tieto súbory nám pomáhajú k dosiahnutiu tohto cieľa, a to najmä prostredníctvom zabezpečenia riadneho fungovania našej webovej stránky a komfortu
pri jej prehliadaní, ako aj získavania štatistických údajov o návštevnosti, informácií o vyhľadávaní alebo najčítanejších sekciách stránky.

Aké typy cookies používame? Podľa doby exspirácie
dočasné súbory cookies (session cookies), ktoré môžu byť v prípade tohto webu využívané na podporu niektorých funkcií v súvislosti s individuálnou operáciou užívateľa a ktoré sa automaticky vymažú po zatvorení okna webového prehliadača.
trvalé súbory cookies (pernament cookies), ktoré zostanú v zariadení uložené až kým nedosiahnu stanovený dátum a čas vypršania platnosti, spravidla však jeden rok, alebo do času ich manuálneho odstránenia užívateľom v nastaveniach webového prehliadača.
Podľa účelu použitia
funkčné a technické súbory cookies, ktoré predovšetkým zabezpečujú správnu funkčnosť stránky, uchovávania nastavených preferencií alebo zachytenie údaja o zobrazovaní hlásenia o chybách. Pre používanie týchto cookies nie je potrebné žiadať o váš súhlas z dôvodu tzv. oprávneného záujmu.
analytické súbory cookies, ktoré sú využívané pre štatistické účely, najmä pre zbieranie informácií o používaní webu (napr. počet, trvanie a časovú fluktuáciu návštev, počet zobrazených stránok, podiel nových návštev, a pod.).
marketingové (profilovacie) súbory cookies, ktoré sú využívané pre štatistické účely, najmä pre zbieranie informácií o používaní webu (napr. počet, trvanie a časovú fluktuáciu návštev, počet zobrazených stránok, podiel nových návštev, a pod.).

Aké cookies nepoužívame? Pri prevádzkovaní tejto webového sídla nie je používaná zastaraná technológia tzv. flash cookies, ktoré obchádzajú nastavenia ochrany súkromia internetového prehliadača tým spôsobom, že dokážu obnoviť
pôvodne odmietnuté, alebo zmazané cookies. Taktiež nepoužívame technológiu vytvárania prediktívnych profilov (profilovanie užívateľov na základe informácií obsiahnutých v cookies), ako ani
zlučovanie explicitných údajov (napríklad z vyplneného formulára na stránke) s informáciami získanými pri využívaní cookies. Prostredníctvom cookies nezbierame žiadne údaje, ktoré sú spôsobilé
identifikovať užívateľa webovej stránky.

Nachádzajú sa na tejto webovej stránke aj cookies tretích strán (third party cookies)? Vo väčšine prípadov používame najmä naše vlastné cookies (tzv. first party cookies s označením PHPSESSID), avšak táto webová stránka obsahuje taktiež niektoré inovatívne riešenia v podobe praktických
nástrojov, doplnkov, alebo zásuvných modulov, čo si logicky vyžadovalo nadviazanie spolupráce s tretími stranami, ktoré obdobne podmieňujú správnu funkčnosť svojich riešení práve používaním
súborov cookies. Momentálne sú na stránke implementované nasledujúce nástroje tretích strán: Google Analytics
popis: zbiera a vyhodnocuje štatistické údaje o návštevnosti webovej stránky
od: Google Ireland Limited
adresa dodávateľa: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, D04E5W5 Írsko
označenie cookies: _ga, _gat, _gid
informácie k ochrane súkromia sú k dispozícii na stránke support.google.com
softvérový doplnok blokujúci toto riešenie je k dispozícii na stránke tools.google.com

Je možné zabrániť ukladaniu cookies? Áno, každý užívateľ webovej stránky môže zamedziť ukladaniu cookies do jeho koncového zariadenia. Vo všeobecnosti platí, že používaním tejto webstránky súhlasíte zároveň aj s využívaním cookies,
pokiaľ nemáte vo vašom prehliadači túto možnosť zakázanú. To je dôvod, prečo si aj ostatné webové lokality od vás pred uložením cookies nežiadajú predchádzajúci súhlas, keďže aj príslušné
nastavenia prehliadača sa považujú za vyjadrenie súhlasu, alebo nesúhlasu.

Požadujete viac informácií o súboroch cookies? Uvedomujeme si, že niektorí užívatelia majú záujem sa dozvedieť viac o účele cookies, ako aj o ich právach voči tomuto inštrumentu online priestoru. Týmto preto dávame do pozornosti niektoré zaujímavé lokality s vyčerpávajúcim rozsahom informácií alebo praktických rád:
www.allaboutcookies.org (všeobecné informácie ku cookies)
www.youronlinechoices.com/sk/ (informácie, ako chrániť súkromie na internete pri využívaní cookies ako nástroja behaviorálnej reklamy)
optout.aboutads.info (možnosť obmedziť cookies prostredníctvom online nastavení)
Ak máte otázky k ochrane súkromia pri využívaní cookies na tejto webovej stránke, neváhajte nás kontaktovať.

Kontakt

CONTEC PLUS, s. r. o. Staviteľská 3, Bratislava, 83104 Slovensko

telefón / fax: +421 (0)2 44 871 976
mobil: +421 (0) 903 404 514
e-mail: contec@contec.sk
GPS súradnice: 48° 11˝ 29,50´ N, 17° 09˝ 59,30´
© Copyright 2014 - CONTEC PLUS, s. r. o. All Rights Reserved.
Google
Spoločnosť CONTEC PLUS, s.r.o. bola založená v roku 1996 s výhradne slovenskou kapitálovou účasťou. Od svojho vzniku sa zaoberáme výhradne veľkoobchodným predajom spojovacieho a kotviaceho materiálu. Spolupracujeme s významnými európskymi partnermi a s výrobcami z Ázie. Našou filozofiou je úplné uspokojenie požiadavok zákazníkov po stránke sortimentu, ceny i termínov dodania. Celý ponúkaný sortiment máme skladom, k okamžitému odberu.
Staviteľská 3
Bratislava
83104
Slovensko